• 1991

  V roce 1991, po zrušení Státního statku Kolín, restituenti navázali na tradici a jako sdružení SHR (soukromě hospodařící rolníci), založili Zemědělskou společnost Kutlíře.
 • 1.1. 2003Vznikla akciová společnost STATEK KUTLÍŘE, a.s.

  Zabýváme se pěstováním široké škály plodin, od „běžných“ jako jsou například pšenice, ječmen, kukuřice, oves, proso, hrách, mák, slunečnice,… až po speciální plodiny potřebné na výrobu komponentů do krmných směsí pro exotické ptactvo (saflor, slunečnice bílá, slunečnice žíhaná, peluška, pohanka, semenec apod.).
 • 2003

  Spolupracujeme s okolními školami a školkami a přes zimu jim dodáváme směsi do krmítek, aby děti mohly pozorovat ptactvo z bezprostřední blízkosti. Na jaře do škol dodáváme osení, aby si každé dítko mohlo zasít svůj květináč a připravit se na výzdobu svátků jara svým vlastním výpěstkem.
 • 2003

  Každoročně se také naše firma účastní akce Den Země na kolínském náměstí, kde necháváme nahlédnout pod pokličku systému pěstování a sklizně. Naší snahou je přiblížit současné zemědělství nejen dětem ale i široké veřejnosti.
 • 2004

  V roce 2004 jsme otevřeli zcela novou prodejnu a velký prodejní sklad, abychom mohli zákazníkům nabídnout co možná nejširší sortiment zboží. Začali jsme doplňovat další rozmanité komodity převážně pro exotické ptactvo a holuby. Následně jsme nabídku rozšířili o doplňky jak pro ptactvo, tak pro domácí mazlíčky i hospodářská zvířata.
 • 2004

  Následně jsme nabídku rozšířili o doplňky jak pro ptactvo, tak pro domácí mazlíčky i hospodářská zvířata.
 • 2004

  Díky tomu může chovatel pořídit vše pod jednou střechou. Nabízený sortiment nadále rozšiřujeme a přizpůsobujeme jej aktuálním požadavkům našich zákazníků. I proto jsme nabízené produkty postupně obohatily o misky, krmítka, budky, rozlišovací kroužky (slepice, kachny, exotické ptactvo i holuby), grity, napáječky, granule, konzervy a pamlsky pro psy a kočky, vitamíny a krmné komplexní směsi pro králíky, slepice, kachny, koně a kozy. V neposlední řadě jako doplňkový prodej u nás najdete i krmení pro koi kapry a akvarijní rybičky.
 • 2004

  V sezóně není problém si od nás odvézt seno a slámu z naší kutlířské produkce. V nabídce jsou i menší hranaté balíky (cca12 kg).
 • 2004

  Zahrádkáři u nás pořídí travní směsi, zahradní substráty, několik druhů hnojení i prostředky proti zahradním škůdcům.
 • 2004

  Rozhodli jsme se sestavit a vyladit naši vlastní recepturu na směsi pro střední papoušky, andulky, kanáry, holuby, hlodavce a zimní směsi do krmítek. Již spoustu let se tyto směsí těší velké oblibě zákazníků a my jsme za to velice rádi. Zároveň jsme připraveni vyhovět přání chovatele a namíchat směs z námi nabízených komodit, přesně dle jeho přání.
 • 2022

  Na podzim roku 2022 jsme naši prodejnu obohatili o další novinku, která se následně ukázala jako skvělý doplněk k našemu, již tak bohatému, sortimentu. Touto novinkou jsou lojové válce do zimních krmítek, které jsou vyráběny přímo v naší firmě.
 • 2022

  Kromě krmiv a chovatelských potřeb jsou u nás k dostání potravinářské komodity_ brambory, cibule a česnek. Pro milovníky medu máme na prodejně sklenice českého medu.
 • 2023

  Od roku 2023 jsme do již tak širokého spektra produktů zahrnuli včelařské nástavkové úly 39x24 s 3cm tepelnou izolací české výroby.

Stále se snažíme rozšiřovat sortiment naší nabídky dle aktuálních trendů a potřeb zákazníků. Naše práce nás velmi baví a jsme rádi za každou zpětnou vazbu.

Celá výroba je v Kutlířích ekologicky únosná a snaží se postupovat v souladu s přírodou a udržováním celkového vzhledu okolní krajiny. Snahou společnosti je dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka a stálosti jeho vztahu s výrobcem. Proto se společnost také snaží udržet si kvalitu výroby a její pestrost doplňovat dalšími produkty.

Firma STATEK KUTLÍŘE, a.s. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a je zapojena do Systému sdruženého plnění pod klientským číslem EK-F00034666 a plní tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písmena c) zákona o obalech

Naše firma má udělenou autorizaci k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky pro chemické látky ze skupiny podle § 2 odstavce 8 písmene f),g),h),i),j),k),l),m),n) a o) zákona č.157/1998 Sbírky, o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění.

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech. Nebezpečné odpady, se kterými bude nakládáno, jsou zařazeny podle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů.