Historie statku

Nejstarší historie dnešního sídla STATKU KUTLÍŘE, a.s. sahá až do konce třináctého století. Kutlíře se tehdy jmenovaly Újezdec, což znamenalo pozemky, které byly knížetem někomu darovány a jejichž hranice určovali úředníci při svých objížďkách. Nejstarší zpráva pochází z 29.listopadu 1295.

Dvůr tehdy patřil Sedleckému klášteru, který jej vlastnil až do svého zničení husity v roce 1421. Král Jiří pak dal zapsat dvůr Újezd Horníkům Kutnohorským, kteří jej o sedmdesát let poté, přepustili Vaňkovi ze Lžovic.

V roce 1661 přikoupila Kutná Hora ke svým statkům i Lošánky a připojila i Kutlíře.

Jedna kapitola statku se uzavřela v roce 1948, kdy byl dvůr znárodněn a předán do užívání státnímu statku. V roce 1991, po zrušení Státního statku Kolín, však potomci některých bývalých majitelů statku a současní soukromě hospodařící rolníci založili Zemědělskou společnost Kutlíře. Jak vyplývá ze samotného názvu, je náplní klasická zemědělská a polní výroba.

Společnost pěstuje běžné plodiny, například pšenici, ječmen, kukuřici, oves, proso, hrách, řepku, slunečnici, cukrovou řepu, brambory, a kromě toho také vyrábí komponenty do krmných směsí pro exotické ptactvo a směsi jako takové.

STATEK KUTLÍŘE, a.s. zatím působí převážně v kolínském regionu, ale stále více proniká do dalších krajů České republiky. V rámci regionu spolupracuje s výkupními podniky a dalšími společnostmi působícími v zemědělském sektoru. Mezi jeho klienty patří ZZN Polabí Kolín, Agrospol Zibohlavy, chovatelé exotického ptactva ve středních a severních Čechách, závodní a školní jídelny v Kolíně a okolí a také drobní chovatelé Kolínska, kteří nakupují různé druhy obilovin. Celé výroba je v Kutlířích ekologicky únosná a postupuje v souladu s přírodou a udržováním celkového vzhledu okolní krajiny.

Snahou společnosti je dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka a stálosti jeho vztahu s výrobcem. Proto společnost také drží kvalitu výroby a její pestrost v doplňování dalšími produkty. V létě je to například nabídka jahod a na podzim jablek ze sadu v Bříství.

To, že si zákazník může nakoupit široký sortiment produktů přímo od výrobce, se pro něj stává finančně výhodné. Navíc v sídle společnosti může přesně vidět, jak vypadala zemědělská usedlost 18. století, protože statek byl od té doby pouze rekonstruován, nikoli přestavěn.

Mezi své úspěchy počítá vedení společnosti především to, že jim podařilo prosadit v tomto oboru. Dnes má společnost osmnáct zaměstnanců. Sponzorsky také podporuje sport, především basketbal, fotbal, hokej a mimo to i Zvláštní školu v Kolíně.

S kutlířským statkem se také pojí další zajímavosti. Na jeho průčelí byla v roce 1922 odhalena pamětní deska Janu Antonínu Prokůpkovi (1832 – 1915), propagátorovi moderních postupů v zemědělství, okresnímu starostovi a poslanci Českého sněmu. Jeho syn Adolf Prokůpek byl spoluzakladatelem Agrární strany a předseda prvorepublikové Československé národní rady. V září roku 1995 v Kutlířích odhalil místopředseda Vlády ČR a ministr zemědělství Josef Lux pamětní desku na počest obětem utrpení selského lidu v době kolektivizace půdy v letech 1948 až 1989.